Teoriprov & Språktest -    Nordvästra Skånes Flygklubb / ESMH     

                              

TEORIEXAMINATION
Transportstyrelsen införde 2006 ett nytt system för teoriexamination av piloter.
Teoriproven (PPL, CPL, ATPL) genomförs nu på dator med hjälp av ett Internetbaserat system som heter PEXO.

Nordvästra Skånes Flygklubb är som auktoriserad PEXO-Provplats behörig att arrangera Teoriexaminationer med detta system

Avgiften per ämne/skrivning debiteras från 17 sep 2010 skrivande elev direkt av Transportstyrelsen
För mer information och/eller  bokning av teoriprov - kontakta oss via epost "teoriprov<at>nsf.se" eller pr tfn 0708 349651

 

SPRÅKTEST
Den 5 mars 2008 infördes ett nytt internationellt krav (ICAO) på alla som innehar certifikat och (flyg)radiotelefonibehörighet
Förutom att behärska den reglerade radiofraseologin måste piloter och flygledare kunna kommunicera med varandra om andra saker än de rent trafikmässiga.

Sökande för certifikat och radiotelefonibehörighet ska alltså inte bara prövas i teori och fraseologi som det var tidigare, utan även bedömas enligt de nya kraven på allmän engelska och/eller svenska.
Denna bedömning görs genom ett standardiserat språktest - Language Proficiency Test -  inför en auktoriserad språkkontrollant
De godkända språkbehörigheterna gäller fn 3 eller 6 år eller "för evigt" beroende på uppnådd behörighetsnivå.

Utan giltig språkbehörighet med godkänd kompetensnivå gäller inte radiobehörigheten och man får som pilot då bara flyga flygplan utan installerad flygradio

ANM: Certifikatinnehavare (även UL) som hade formell radiobehörighet den 5/3 2008 har fått temporär schablonmässig språkbehörighet som gäller till mars 2011 (engelska) resp mars 2014 (svenska)

Mer om de nya språkkraven kan man läsa på Transportstyrelsens sidor >>


Språkprovet är inte ett flygradioprov - sådant avlägges som teoriprov och praktiskt prov för uppflygningskontrollanten. Har man väl flygradiobehörighet så kan man den vanliga flygradiofraseologin - men språkprovet behövs dessutom för att få flyga flygplan med radio installerad och att använda radion..
Det är alltså ett prov för att bestämma hur väl man förstår och kan göra sig förstådd också på (vardags)engelska/svenska om så behövs under flygning

Alltså, det inte prov på formell radiofraseologi och därför inget att läsa in
Du blir intervjuad kort på engelska och får sedan lyssna på ljudfiler och återberätta på engelska mm
Vill man mjuka upp sin kanske rostiga engelska så kan man ju lyssna på  http://www.tac.tv/the_pilot_vid771    ;-)
Att läsa t.ex en engelsk flygtidning kan också hjälpa lite, liksom att tala engelska med någon om man inte ofta använder engelska t.ex i jobbet

Provet görs individuellt, dvs en person i taget och tar knappt en timme
Hela provet spelas in och ljudfilen plus bedömning/resultat skickas till Transportstyrelsen..
Vi gör provet enklast i klubbhuset här på ESMH - men andra alternativ går att ordna
Efter provet får du behörigheten inskriven i certifikatet direkt.

Avgiften för provet (fn 500:-) erläggs till kontrollanten direkt
För mer information och/eller  bokning av språktest - kontakta oss via epost "language<at>tangopapa.se" eller pr tfn 0708 349651

NSF sep 2010